LATEST ISSUE

JUAN ARMY

Ang Opisyal na Lathalain ng Army Transformation Roadmap (ATR)

Volume 21 | Issue No. 01 | Enero hanggang Marso 2023


Ang JUAN ARMY ang opisyal na lathalain ng Army Transformation (ATR) na nililimbag ng Headquarters, Philippine Army at pinangangasiwaan ng Army Governance at Strategy Management Office (AGSMO). Ang JUAN ARMY ay nagsisilbing instrumento sa paglimbag ng istorya, imahe na naglalarawan ng pagbabago sa Philippine Army. Ito ay may layunin na pagtibayin ang ugnayan ng sundalo sa publiko, ipabatid ang imahe ng Philippine Army na nagpapakita ng karangalan, katapatan, at katungkulan; at maging isang propesyonal na Army na suportado ng tao.

Sa loob ng 126 na taon, ipinamalas ng ating kasundaluhan na makapagbigay ng natatanging serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Mula giyera laban sa insurhensiya hanggang sa pagresponde sa panahon ng kalamidad, tunay na maaasahan ang Hukbong Katihan.

Nawa’y magbigay inspirasyon ang mga kwentong nakapaloob sa lathalaing ito at simulang makiisa sa ating mithiin na makamit ang tunay na pagbabago. Maligayang Anibersaryo at Mabuhay ang Hukbong Katihan ng Pilipinas!

Image

JA PREVIOUS ISSUES

24.png

Volume 20 | Issue No. 02

picture3.png

Volume 16 | Issue No. 02

new1.png

Volume 20 | Issue No. 01

cover.jpg

Volume 15 | Issue No. 01

new2.png

Volume 18 | Issue No. 02

003.png

Volume 14 | Issue No. 02

picture4.jpg?width=534&height=582

Volume 17 | Issue No. 03

Image
Image
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
  • All content is in the public domain
  • unless otherwise stated
ABOUT THE ATR 2040
  • Learn more about the Army
  • Transformation Roadmap, how it
  • works, and the people behind it.
CONTACT US